Aktualności

Aktualności

30 listopada 2016 roku na zakończenie Roku Sienkiewiczowskiego odbył się w Zespole Szkół Technicznych powiatowy konkurs SIENKIEWICZ AKTUALNY. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  mieli za zadanie zaprezentować w formie prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej te aspekty twórczości jednego z naszych Noblistów, które przemawiają do współczesnego czytelnika.

 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

prezentacja multimedialna:

I miejsce - Barbara Czusz - kl. II c LO w Kolbuszowa

II miejsce - Sylwia Chmielowska i Agata Serafin - kl. 2D ZST Kolbuszowa

III-go miejsca nie przyznano

wyróżnienia: Kinga Zielińska i Gabriela Micek - LO Kolbuszowa, Karolina Sikora - ZST Kolbuszowa

praca plastyczna:

I miejsce - Dominik Jemioło - kl. 3A ZST Kolbuszowa

II miejsce - Barbara Ptaś - Gimnazjum w Dzikowcu, Kinga Fryc - ZST Kolbuszowa

III miejsce - Eliza Siębor i Natalia Hołówka - LO Kolbuszowa, Karolina Sasiela - Gimnazjum w Dzikowcu

wyróżnienia: Weronika Bieleń i Joanna Mytych - Gimnazjum w Dzikowcu, Piotr Snopek - LO Kolbuszowa

Laureatom i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy

 

Regulamin Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego

w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r.  w Kolbuszowej

 

§1. Organizatorem Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego są Nauczycielki Języka Angielskiego ZST w Kolbuszowej.

 

§2. Cele Konkursu:

1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności  językowych.

2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności   językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.

4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.

5. Podniesienie samooceny uczniów.

 

§3. Uczestnictwo w Konkursie:

1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów ZST w Kolbuszowej.

2. Uczestnictwo w Konkursie należy zgłosić Pani mgr Reginie Kusak lub Pani mgr Annie Korbeckiej w terminie do 14 grudnia 2016 r.- dwa dni przed I etapem- etap pisemny.

3. Lista uczestników Konkursu zostanie wywieszona w czwartek 15 grudnia 2016 r.– dzień przed terminem Konkursu- na drzwiach klasopracowni nr 28, 32, 34a oraz zostanie umieszczona na stronie ZST.

4. Informacje o Konkursie  zostaną wywieszone na drzwiach klasopracowni nr 28, 32, 34a, a także zostaną umieszczone na stronie ZST.

 

§4. Termin Konkursu:

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

2. Pierwszy etap Konkursu-pisemny-  odbędzie się 16 grudnia 2016 r. (piątek) na 4 godzinie lekcyjnej, tj. 10.45 w klasopracowni nr 28.

3. Drugi etap Konkursu -ustny- odbędzie się 21 grudnia 2016 r. (środa) na 4 godzinie lekcyjnej w klasopracowni nr 28.

Dnia 2.12.2016 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej odbył się okręgowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej co roku przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania.

Celem cyklicznej Olimpiady jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania branżą TSL, wpływ na kształcenie przyszłej kadry logistycznej oraz pomoc w ocenie programów nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Do Kolbuszowej przyjechało 60 uczniów reprezentujących dwanaście szkół z województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego (Janów Lubelski, Krosno, Kolbuszowa, Dynów, Sanok, Rzeszów, Leżajsk, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Staszów, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice). Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły, ponieważ etap okręgowy odbywał się jedynie w 12 szkołach w całej Polsce.

Zespół Szkół Technicznych reprezentowało 5 uczniów  Technikum Logistycznego: Bartosz Kulig (III E), Szymon Narowski (III E), Arkadiusz Rajpold (II D), Paulina Sitko (IVD) oraz Dawid Stąpor (III E). Do olimpiady uczniów przygotowywali nauczyciele przedmiotów logistycznych: Anna Leśniowska-Boroń i Konrad Zieliński.

Jest to bardzo liczna reprezentacja i ogromny sukces uczniów naszej szkoły biorąc pod uwagę fakt, iż w całej Polsce o awans do II etapu walczyło 7800 osób z 316 szkół. W ZST, we wszystkich klasach logistycznych kształci się 80 uczniów (w tym 17 w klasie I, która nie brała udziału w olimpiadzie). Należy wspomnieć, że w ubiegłym roku do etapu okręgowego zakwalifikowało się troje uczniów z ośmiu, biorących udział w I etapie.

Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała komisja, w składzie: Grażyna Pełka - Wicedyrektor ZST, Wojciech Zalewski - Wicekanclerz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu,Konrad Zieliński - przedstawiciel organizatora oraz dwóch przedstawicieli, nauczycieli z pozostałych szkół: Tomasz Czaja i Halina Myśliwiec.

W organizację olimpiady zaangażowani byli nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych: Ryszard Zieliński - Dyrektor, Anna Leśniowska-Boroń i Konrad Zieliński – nauczyciele przedmiotów logistycznych oraz Anna Piątek – nauczycielka przedmiotów hotelarskich. Przy organizacji wspomnianego wydarzenia aktywnie pomagali również uczniowie Technikum Logistycznego i Technikum Hotelarskiego, którzy zapewnili profesjonalną obsługę. Uczennice Technikum Hotelarskiego, pod opieką Pani Anny Piątek, przygotowały poczęstunek oraz salę, w której uczestnicy mogli zrelaksować się zarówno przed, jak i po olimpiadzie.

Wyniki II etapu IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej poznamy 16 grudnia. Do finału, który odbędzie się 3 marca 2017 r. w Poznaniu zakwalifikuje się 30 najlepszych uczniów. Na najlepszych młodych logistyków czekają bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, atrakcyjne staże w przedsiębiorstwach będących liderami w branży TSL oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

Warto zaznaczyć, że zdawalność egzaminów zawodowych w Technikum Logistycznym od początku utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, znacznie przekraczającym średnią zdawalność, zarówno w województwie podkarpackim, jak i w całej Polsce. Ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach konkursów i olimpiad, a co najważniejsze wzmacnia pozycję naszych uczniów na rynku pracy.

 

Anna Leśniowska-Boroń

                                                                                                                Konrad Zieliński

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

 

 

            Bardzo proszę o dostarczenie do sekretariatu szkoły oświadczenia o dochodach za rok 2015 oraz kserokopii ostatniej decyzji ZUS dotyczącej wysokości przyznanego świadczenia (emerytury / renty). Dokumenty te są konieczne do udzielenia jakiejkolwiek pomocy z funduszu socjalnego szkoły.

 

Druki oświadczeń o dochodach są do odebrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 

 

„Każdy ma  prawo do wigilijnej kolacji, która przynosi radość

- Świąteczna zbiórka żywności”

            W dniach 25 i 26 listopada 2016r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zbiórce żywności, organizowanej przez Bank Żywności we współpracy z Regionalną Fundacją „SERCE” w Kolbuszowej. Naszym wolontariuszom został przydzielony sklep „ Biedronka” na ul Obrońców Pokoju. Młodzież z dużym zaangażowaniem pełniła dyżury w grupach 2-3 osobowych,  zachęcając kupujących do wrzucania artykułów żywnościowych. Pudełka bardzo szybko się zapełniały, co wzbudzało ogromną radość wśród zbierających. Jak podkreślają wolontariusze, fajnie jest robić coś dla kogoś i zupełnie bezinteresownie sprawić komuś radość, a przecież o to chodzi w takich akcjach. W bieżącym roku szkolnym roku szkolnym była to już druga taka akcja niesienia pomocy. Poprzednia akcja zorganizowana była w październiku 2016r. pod hasłem: „Podziel się posiłkiem”, w której również uczestniczyła grupa wolontariuszy z naszej szkoły.

            W imieniu Dyrekcji Szkoły i swoim własnym, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym wolontariuszom, a w szczególności uczennicom z klas: III D , IE, i IIC.

Opiekun szkolnego wolontariatu

            Anna Piątek

 

            W dniu 09.11.2016 . odbył się w naszej szkole etap szkolny IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tytułem przewodnim w tym roku szkolnym 2016/2017 było „Wyposażenie techniczne w hotelarstwie”. Do etapu szkolnego przystąpiło 15 uczennic z klasy II i III Technikum hotelarskiego. Uczniowie zmagali się z testem składającym się z 80 pytań, a czas jaki mieli na wykonanie tego zadania to 60 minut. Najlepiej poradziły sobie uczennice: Alicja Salach z klasy III „D”-  zdobywając najwyższą liczbę punktów, natomiast 2 miejsce zajęła Monika Kopeć z klasy II „C”. Dziewczęta  zakwalifikowały się do etapu okręgowego,  który odbędzie się 10 stycznia w Rzeszowie. Gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie okręgowym.

 

Opracowała:

Anna Piątek

            W dniu 16 listopada 2016r. grupa 10 hotelarek z klasy III „D” miała okazję uczestniczyć w otwarciu galerii handlowej „Nawigator” w Mielcu. Dziewczęta podczas otwarcia pracowały jako kelnerki, obsługując grupę ok 150 osób – gości i Vipów. Było to dla nich duże wyzwanie zawodowe, ale też możliwość zdobycia kolejnego doświadczenia. Podczas obsługi nie tylko wykorzystywały swoją wiedzę praktyczną zawodową ale również i umiejętności językowe, ponieważ było sporo gości zagranicznych, głównie posługujących się językiem angielskim i francuskim. Jak to bywa w przypadku takich imprez masowych nie obeszło się bez niespodzianek. Dziewczęta przeżyły chwile grozy, kiedy to w pomieszczeniu, gdzie znajdował się magazyn z jedzeniem i sprzętem załamał się dach i sufit,  a z rury zaczęła wylewać się woda, która zalewała cały magazyn. Wszystko na szczęście skończyło się dobrze i dziewczęta z tej sytuacji wyszły całe i zdrowe, jednak była to dla nich niepowtarzalna lekcja życia.

Opracowała: Anna Piątek

 

Polish English French German Italian Russian

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Do matury zostało

145 Dni

Firmy przyjazne szkole

  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran