Aktualności

Aktualności

    Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej uprzejmie informuje, że dzień 12 stycznia 2017r. (czwartek) jest wolny od zajęć dydaktycznych tylko dla uczniów, którzy w tym dniu mają lekcje w szkole.

Uczniowie odbywający w tym dniu zajęcia w CKP nie mają dnia wolnego (idą na zajęcia)!

    Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im.Bohaterów Września 1939r. w Kolbuszowej uprzejmie informuje, że w dniu 13 stycznia 2017r. (tj. piątek) o godzinie 16:30,  odbędzie się wywiadówka szkolna.

 

 

 

Do projektu: Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe w edycji 2016/2017 zostali zakwalifikowani.

 

 

            Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów Zespołu Szkół Technicznych do wzięcia udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, której etap szkolny odbędzie się 11 stycznia 2017 r. o godzinie 9:00 w sali nr 20.

Celem olimpiady jest:

·      Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego

·      Budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

·      Wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia oraz inspiracja do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi

·      Popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska,

Tematyka olimpiady obejmuje wiedzę z następujących dziedzin:

·      Ekologia klasyczna

·      Wody i ich ochrona

·      Gleby i ich ochrona

·      Gospodarka rolna i leśna

·      Żywność i zdrowie

·      Ochrona przyrody

·      Powietrze i jego ochrona

·      Gospodarka odpadami

·      Hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi

·      Aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska

Zgłoszenia chętnych uczniów będą przyjmowane do dnia 10 stycznia 2017 r. do godziny 14:00 przez nauczycieli biologii: Elżbietę Gut i Dorotę Markusiewicz.

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu są nauczyciele przedmiotów budowlanych  w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej.
 2. Konkurs rozpoczyna się 12 grudnia 2016r.  i trwać będzie do 12 stycznia 2017r.
 3. Temat pracy konkursowej brzmi: ,,Szkoła jako budynek użyteczności publicznej w powiecie kolbuszowskim’’.
 4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie ZST w Kolbuszowej.

Cele konkursu

 1. Pobudzanie i rozwój umiejętności plastycznych uczniów.
 2. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów.
 3. Angażowanie uczniów w działalność pozalekcyjną.
 4. Popularyzacja własnego regionu.  

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Tematem prac jest rysunek architektoniczny wybranego budynku Szkoły - znajdującej się na terenie powiatu kolbuszowskiego.
 2. Prace konkursowe należy złoży nauczycielom przedmiotów budowlanych ZST .
 3. Praca konkursowa powinna być wykonana ołówkiem w formacie A3 (blok techniczny).
 4. Prace przekazane na konkurs muszą być własne, wykonane dowolną techniką, wcześniej nieopublikowane.
 5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Na odwrocie pracy należy umieścić jej tytuł oraz imię i nazwisko autora i klasę.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania w szkole wszystkich prac uczestników konkursu w celu zorganizowania wystawy pokonkursowej.
 8. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.
 9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Spośród prac  przekazanych jury powołane przez organizatora, wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka i oryginalność.
 3. Organizatorzy przewidzieli cenne  nagrody.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2017 r.

 

 mgr  Dariusz Kopera

Dnia  16. 12. 2016r. oraz 21 12 . 2016r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego.

Celem konkursu było:

1.    Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.

2.    Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.

3.    Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.

4.    Rozwijanie uzdolnień uczniów.

5.    Podniesienie samooceny uczniów.

6.    Pogłębienie  zainteresowania uczniów tematyką dotyczącą życia codziennego, nowych technologii oraz swoich zainteresowań.

Ww. konkursie wzięło udział 10 uczniów, przy czym do drugiego etapu, tj. etapu ustnego zakwalifikowało się  5 uczniów.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce:Borowiec Marcin (klasa IIIA)

II miejsce:Kabała Katarzyna (klasa IVD)                                                                                          

III miejsce: Pyra Konrad (klasa IIIA)

Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

Organizatorzy konkursu:

                                            mgr Regina Kusak

                                            mgr Anna Korbecka

 

21 grudnia br. na hali sportowej w Nisku rozegrane zostały półfinały wojewódzkie w piłce ręcznej chłopców. Stawką tych zawodów był awans najlepszych zespołów do finału wojewódzkiego w którym zmierzą się najlepsze drużyny z Podkarpacia. W rozgrywkach uczestniczyły 4 zespoły męski z: Mielca, Tarnobrzega, Stalowej Woli i ZST Kolbuszowa. Nasi chłopcy pewnie pokonali drużynę z Tarnobrzega 29:12 i Stalową Wolę 22:9 zapewniając sobie bezpośredni awans pierwszy w historii szkoły do Finału Wojewódzkiego w zawodach sportowych w piłce ręcznej.

Wielkie brawa dla całej drużyny, która fantastycznie prezentowała się w drodze do tego finału.
Barwy naszej szkoły reprezentowali:
1. Witkowski Grzegorz 
2. Fila Patryk
3. Jaskot Konrad
4. Miazga Dominik
5. Sobejko Jakub
6. Garbacki Szczepan
7. Nowak Dawid
8. Rajpold Przemysław
9. Stec Arkadiusz
10. Suszek Marcin
11. Wilk Paweł
 
Opiekun
Ireneusz Stagraczyński
 
 
Polish English French German Italian Russian

 

 

Losowe zdjęcie

Osób online

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Do matury zostało

103 Dni

Firmy przyjazne szkole

  


 PPUH Zakład Krawiecki S.C. Margo


Meble i wyroby z drewna E.Kołodziej


Pług - Spółdzielnia Pracy Handlowo - Produkcyjna


Firma Budowlana EFEKT S.c.


AS-PART firma handlowo-usługowa Joanna Baran